ماده یک – متعاملین
 1-1 فروشنده - شرکت هماورد فعالان تجارت هخامنش (مسئولیت محدود) بشماره ثبت 33144 بنشانی شیراز – خیابان برق – ساختمان عرشیا – طبقه پنجم – واحد هفت که در حوزه ی وب سایت payment24.ir   فعالیت مینماید که در این قرارداد طرف اول نامیده میشود.
 1-2 خریدار - بنام آقا / خانم ........................................... بکد ملی .......................................... فرزند ...................... بشماره شناسنامه ....................................... صادره از .................................. متولد .................................. بنشانی ....................................................................................................................... و کد پستی ........................ و شماره تلفن ...................................... و رایانامه ی .............................................. که زین پس طرف دوم نامیده میشود.
 
ماده دو – تعاریف   
 2-1 خریدار - خریدار به شخص حقیقی اطلاق میگردد که با اطلاعات هویتی خود که در فرم ثبت نام وب سایت payment24.ir و ماده یک این قرارداد درج نموده است به ثبت سفارش یا هرگونه استفاده از خدمات و سرویس های وب سایت payment24.ir اقدام نماید و مطابق قانون تجارت الکترونیک بمنظور استفاده شخصی و غیر تجاری نسبت به خرید کالا یا خدمات اقدام نماید.
 2-2 – مستر کارت تراول -Travel Master Card - کارتی پلاستیکی است که تحت مجوز شرکت چند ملیتی خدمات مالی مستر تولید میشود که به دارنده ی آن امکان میدهد بر مبنای نوع کارت و میزان وجه موجود در کارت از درگاه های پذیرنده ی این کارت استفاده نماید.
 
ماده سه – موضوع قرارداد 
 3-1 – عبارت است از تحویل یک فقره مستر کارت تراول از سوی طرف اول جهت استفاده در مسافرت های خارجی و در خارج از محدوده ی جغرافیایی کشور ایران ، بر مبنای سفارش خرید ثبت شده در وب سایت payment24.ir  از سوی طرف دوم با شرایط و ضوابط ذکر شده در وب سایتpayment24  که به استحضار و امضای الکترونیکی طرف دوم رسیده است و در این قرارداد نیز  در سطور آتی الذکر آمده است.
ماده چهار – تعهدات
 4 – 1 - طرف اول متعهد می گردد در قبال دریافت هزینه از طرف دوم که در وبسایتpayment24.ir قید گردیده است و می باید از طریق حساب بانکی معرفی شده توسط طرف اول قرارداد واریز گردد؛ یک فقره مستر کارت تراول را  تحویل طرف دوم نماید.
 4 – 2 - تحویل  کارت خریداری شده در محل اصلی شرکت طرف اول یا نمایندگی های اعلام شده توسط آن شرکت و یا به آدرس طرف دوم مندرج در ماده یک این قرارداد و صرفاً به شخص طرف دوم یا وکیل رسمی ایشان  با ارائه مدارک شناسایی معتبر و در قبال اخذ رسید صورت می پذیرد.
 4 – 3 - طرف اول صرفا" بعنوان واسط بین طرف دوم و شرکت صادر کننده کارت در خارج از کشور می باشد و مسئولیت هر گونه اشکال فنی در نحوه کارکرد کارت و یا عدم کارکرد آن بعهده طرف اول نمی باشد و طرف دوم با آگاهی کامل از این موضوع ، طرف اول را بعنوان واسط تهیه کارت برگزیده است و طرف دوم موظف است جهت برطرف نمودن اشکالات فنی احتمالی به یکی از دفاتر شرکت مستر کارت در خارج از کشور مراجعه نماید.
 4 – 4 - طرف اول تعهدی نسبت به شارژ و واریز وجه به کارت طرف دوم را ندارد و توافق صورت گرفته محدود به موضوع قرارداد (تحویل یک فقره مستر کارت تراول از سوی طرف اول جهت استفاده در مسافرت های خارجی و در خارج از محدوده ی جغرافیایی کشور ایران ، بر مبنای سفارش خرید ثبت شده در وب سایت payment24.ir از سوی طرف دوم) خواهد بود ، معهذا  هر گاه طرف دوم به صورت مکتوب و یا از طریق رایانامه و یا ثبت سفارش در وب سایت ، تقاضای شارژ کارت را نماید این موضوع منوط به قبول طرف اول می باشد و چنانچه این امکان برای طرف اول در آن بازه زمانی فراهم باشد این امر با پرداخت کارمزد توسط طرف دوم میسر خواهد بود.
 4 – 5 – طرف اول این قرارداد هیچ گونه نقشی در وضع مملکت و اوضاع بین ممالک و بحران های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و انقلابات و شورش ها و تخاصم بین دول و ملل ندارد. لذادر صورت ایجاد هرگونه تغییراتی در اوضاع و احوال مملکتی و یا بین المللی که ارائه سرویس موضوع این قرارداد میسر نباشد و یا پس از دریافت کارت توسط طرف دوم امکان ارائه سرویس ساقط شود ، هیچ گونه مسئولیتی متوجه طرف اول نخواهد بود. همچنین طرف اول تعهدی در قبال امکان برداشت یا عدم امکان برداشت موجودی کارت ندارد.

4 – 6 – از آنجایی که طرف اول صرفا" بعنوان واسط طرف دوم و شرکت فرنگی تهیه کننده کارت می باشد ، لذا عدم کارایی کارت در بعضی از مراکز از قبیل سایت ها و مراکز ارائه تفریحات و خدمات غیر مجاز و یا پایانه های فروشگاهی و دستگاه های خودپرداز و امثالهم را  ندارد و چنانچه مشکلی در خصوص موارد یاد شده بوجود آید طرف اول مسئولیتی در این موارد نخواهد داشت و طرف دوم باید مستقیما" به یکی از دفاتر شرکت بین المللی مستر در خارج از کشور مراجعه نماید.
 4-7- کارت فروخته شده در موضوع قرارداد دارای تاریخ انقضاء می باشد و پس از سررسید تاریخ انقضاء قابل تمدید نمیباشد.
 4 – 8 – چنانچه در هنگام تحویل کارت ، عیبوب فیزیکی از قبیل شکستگی در کارت قابل مشاهده باشد، طرف دوم میتواند از تحویل کارت استنکاف نماید و طرف اول ملزم به استرداد کلیه وجوه دریافتی به طرف دوم میباشد. معهذا تحویل کارت بوسیله طرف دوم بمنزله ی تایید صحت و سلامت فیزیکی کارت می باشد و پس از تحویل ، بر بنیاد تجویز رسید تحویل و تحول ، امکان عودت کارت فروخته شده از سوی طرف دوم وجود ندارد.
 4 – 9 - طرف دوم موظف است مفاد قرارداد را با دقت مطالعه نموده و از نحوه استفاده مجاز این کارت در خارج از کشور و درگاه هایی که پذیرای آن می باشند اطلاع حاصل نماید و ثبت سفارش به منزله اطلاع از کلیه موازین مربوطه و قبول مفاد این قرارداد خواهد بود. لذا پس از ثبت سفارش و تحویل کارت ، امکان انصراف از درخواست و یا هرگونه تغییر در نوع سفارش وجود ندارد.
 4 – 9 -  طرف اول در هیچ شرایطی مسئولیت خرید ها و استفاده های انجام شده توسط صاحب کارت را به عهده نخواهد گرفت و انجام تحقیقات، اطمینان از صحت عملکرد فروشنده، کیفیت و کمیت کالا یا خدمات خریداری شده و شرایط استفاده از آنها و یا تطابق سفارش ها با قوانین بین المللی و قوانین ایران یا کشور صادر کننده کارت،  منحصرا به عهده طرف دوم بوده و طرف اول  قادر به بررسی هیچ یک از موارد فوق نخواهد بود .   
 4 – 10 - طرف دوم مسئول کلیه تراکنش های مالی انجام شده توسط کارت بوده و ضمن تعهد در قبال حفظ کارت و اطلاعات مربوطه در صورت هرگونه سوءاستفاده از کارت یا موجودی آن یا استفاده غیر مجاز  در قبال اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث دارای مسئولیت مطلق   می باشد و در کلیه مراجع قانونی پاسخگوی هرگونه ادعایی از جانب نامبردگان می باشد خواهد بود.
4 – 11 - طرف دوم قرارداد مطلع گردید کارت موضوع این قرارداد فاقد رمز دوم بوده و استفاده از آن در پرداختها برای اشخاصی که صرفاً از مندرجات رو و ظهر کارت مطلعند میسر خواهد بود و همچنین در صورت در اختیار داشتن فیزیک کارت امکان استفاده از کارت بر روی دستگاههای خودپرداز و کارتخوان وجود دارد لذا طرف دوم متعهد گردید چنانچه پس از تحویل کارت به ایشان به شرح مندرج در این قرارداد، چنانچه کارت سرقت یا مفقود یا استفاده غیر مجاز یا سوء استفاده ای از کارت ایشان صورت پذیرد مسئولیتهای قانونی را هم شخصا و هم در برابر اشخاص ثالث بعهده گرفته و طرف اول قرارداد در این خصوص هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت . 
4 – 12 - در صورت تصویب قوانین داخلی و بین المللی جدید تبعات آن که بر موضوع قرارداد تحمیل می گردد برای طرف دوم لازم الاتباع می باشد.
 4 – 13 - طرف دوم متعهد می گردد هرخسارتی که توسط نامبرده از جانب وی در مسیر استفاده از کارت  به طرف اول قرارداد یا اشخاص ثالث  وارد آید را به هر دلیل و عنوانی جبران نماید.
ماده پنجم – نحوه فصل اختلاف
 5 – 1 - در صورت بروز هرگونه اختلاف در مفاد قرارداد طرفین بدواٌ موضوع را از طریق مذاکره حل و فصل می نمایند و در صورت عدم  حصول توافق هر یک از طرفین اختیار دارند که از طریق دادگاههای عمومی و انقلاب شیراز نسبت به طرح دعوی اقدام نمایند .
 این قرارداد درپنج ماده در تاریخ  —-----/----/---—  پس از امضاء/اثر انگشت ، در دو نسخه بین طرفین مبادله گردید و هر یک از نسخ به تنهایی دارای اعتبار است.